Bušenje_bunara_Moto-Fenix_doo_Novi_Sad.jpg

" Moto - Fenix " DOO, vrši usluge:

- Bušenje i opremanje istražno - eksploatacionih bunara
- Opremanje bunara dubinskim pumpama i monitoring na praćenju i održavanju nivoa podzemnih voda
- detaljnih geoloških, inženjerskogeoloških i hidrogeoloških istraživanja
- Istražni radovi
- Bušenje i opremanje istražnoeksploatacionih bušotina za iskorištenje obnovljivih izvora energije
- Nabavka, isporuka i ugradnja geotermalnih sondi
- Nabavka, isporuka i ugradnja toplotnih pumpi
- Povezivanje geotermalnih sondi sa toplotnom pumpom i puštanje u rad
- Povezivanje toplotnih pumpi sa potrošačima i puštanje u rad

Powered by WebExpress